Tosia i Marcin

ślub i małżeństwo...

Ślub, czyli ceremonia zawarcia małżeństwa, to jeden z naważniejszych momentów życia w życiu każdego człowieka, który decyduje się sformalizować związek z drugą osobą. Małżeństwo stanowi nie tylko podstawę rodziny, ale jest także instytucją, która pociąga za sobą istotne obowiązki i daje określone prawa; wiąże małżonków pod względem emocjonalnym, prawnym i ekonomicznym. Wspomniane obowiązki dzielimy na dwie grupy: niefinansowe - emocjonalne (obowiązek wpólnego pożycia, obowiązek niesienia wzajemnej pomocy, obowiązek zachowania wierności, obowiazek współdziałania dla dobra rodziny) oraz finansowe (obowiązek wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny).  W Polsce poprzez małżeństwo rozumie się związek jednego mężczyzny z jedną kobietą (małżeństwa poligamiczne dozwolone są jedynie w niektórych krajach Afryki i Azji), który jest chroniony prawem. Zgodnie z polskim prawem małżeństwo można zawrzeć po ukończeniu 18 roku życia, chyba, że występują nadzwyczajne okoliczności.

Strona założona na portalu SuperSluby.pl - Wasz portal ślubny. Albumy zdjęć ślubnych, blog, prywatne forum, listy gości i prezentów oraz wiele innych możliwości. Ponadto artykuły ślubne i porady, katalog firm ślubnych, moda ślubna.

Strona główna SuperSluby.pl || Forum SuperSluby.pl